Guds egenskaper

Guds egenskaper

Guds egenskaper är vad denna artikel kommer att handla om sammanfattat.

Gud har många egenskaper och för de som är ansvariga är det obligatoriskt att lära sig 13 av Guds egenskaper, det är genom att känna till dessa egenskaper som man har en korrekt kännedom om vem vår Skapare är.
Man skall givetvis tro på att Gud existerar. Det finns inget tvivel om Hans existens. Han existerar utan början och utan slut. Gud är En och Han har ingen partner i Sin gudomlighet. Han är En i Sitt ego, En i Sina egenskaper och En i Sina handlingar. Gud är Evig och har ingen början, och inte heller något slut. Han existerade innan Han skapade alla skapelserna, som t.ex. tid och plats. Han existerade utan plats innan Han skapade platsen och Han är [nu] som Han i all evighet varit. Gud förändras inte! Gud har inte behov av någon eller något, medan alla skapelser är i behov av Honom. Gud har makt över allt. Han förmår att göra det Han vill, ingen kan hindra Gud från att göra det Han vill. Gud är Allsmäktig. Allt i universum sker enligt Hans vilja. Inget sker mot Hans vilja.

Herren har kunskap om allt! Vad som händer, vad som inte händer, vad som ska hända och vad som inte ska hända. Guds kunskap ökar inte, minkar inte, förändras inte. Hans kunskap är inte som skapelsens kunskap. Han hör allt utan öron, utan något instrument eller hjälpmedel och Hans hörsel liknar inte skapelsernas hörsel. Han ser allt utan ögon, utan något instrument eller hjälpmedel och Hans syn liknar inte skapelsernas syn. Gud blir inte upptagen av att höra något så att Han inte hör något annat. Gud blir inte upptagen av att se något så att Han inte ser något annat. Gud hör ALLT, Gud ser ALLT; Vers 11 ur sorat Ash-Shuraa betyder: [Gud är Den som ser och hör allt].

Gud lever utan att ha en själ, kött eller blod. Hans liv är utan en början och utan ett slut och liknar inte skapelsernas liv. Likaså är vår Herre beskriven med ett tal; Hans tal är inte ljud, bokstäver, röst, ord eller något språk och det liknar inte skapelsernas tal på något sätt. Avslutningsvis bör varje en veta att Skaparen inte är lik skapelserna på något sätt, detta är den röda tråden som följer med Koranen – sann Tawheed [; Monoteism] är att veta att Gud inte är lik det skapade, det innebär att man skall skilja mellan det skapade och dess Skapare.

Läs vår andra artikel om Guds 13 egenskaper här >>