Vid dödsfall

Vid dödsfall

Vid dödsfall

Som en del av arbetet att bemöta muslimernas behov i samhället erbjuder Islamiska Fatwabyrån i Sverige hjälp av olika slag vid dödsfall. Beroende på behov och möjligheter erbjuder samfundet hjälp i form av stöd till anhöriga av kompetent personal, därav imamer, och hjälp med själva begravningen och annat som hör till det såsom tvagning.

 Samfundet med de olika samarbetsföreningarna erbjuder sina lokaler efter överenskommelse till den bortgångnes anhöriga för att hålla minnesstunder som betjänas av samfundets och föreningarnas personal.

För mer information vänligen kontakta oss.