Högtidsfirande

Högtidsfirande

dadlar-och-en-koppEtt unikt kännetecken för Islamiska Fatwabyrån i Sverige är den aktiva verksamheten som sker på nationell skala inom firandet av islamiska högtider såsom natt- och himmelsfärden, Ramadan och firandet av (Mawlid); profeten Mohammads födelsedag må Allah höja hans rang. Denna verksamhet som belyser vikten av innebörden i dessa högtider uppskattas av muslimerna runt om i landet. 

Firande på olika språk

Firandet brukar vanligtvis innehålla tal på olika språk om själva högtiden men också om de olika lärdomarna som man drar av den aktuella högtidens innebörd. Det är vanligt förekommande att IFBS tillsammans med samarbetsföreningarna anordnar olika föreställningar till dessa fester som på ett tilltalande sätt underlättar förståelsen av högtidens vikt och mening men också andra sådana föreställningar som kan handla om annat som berör muslimen i dagens samhälle.                                                                                                                                                               

Ge den rätta bilden på Islam

ifbs körFesterna som lockar tusentals personer runt om i landet brukar utgöra ett unikt tillfälle att påminna muslimen i Sverige om dennes viktiga roll i dagens samhälle om hur vi muslimer ska agera och handla i olika situationer för att sprida den rätta bilden om Islam och oss muslimer. Kunskapen och upplysningen som ges under dessa tillfällen utgör ett viktigt inslag i arbetet att bekämpa de mörka krafterna som sprider sin mörka extremism och terror i Islams namn och som vi muslimer tar avstånd ifrån.

Alla välkomnas till festligheterna

De största evenemangen brukar hållas i storstäderna där Mawlid-festen brukar vara den största av alla. Festerna anordnas på ett sådant sätt att även icke-muslimer som bjudits in till festen får en riktig inblick i högtidens betydelse vilket resulterar i bättre förståelse om Islam och muslimer hos icke-muslimer.

Det finns ett flertal körer som deltar i dessa fester som anordnas av samfundet och föreningarna men som också kan ställa upp till privata aktörer efter överenskommelse.