Warning: The magic method Hugeit_Slider::__sleep() must have public visibility in /customers/e/9/6/ifbs.se/httpd.www/wp-content/plugins/slider-image/slider.php on line 262 Warning: The magic method Hugeit_Slider::__wakeup() must have public visibility in /customers/e/9/6/ifbs.se/httpd.www/wp-content/plugins/slider-image/slider.php on line 264 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/e/9/6/ifbs.se/httpd.www/wp-content/plugins/slider-image/slider.php:262) in /customers/e/9/6/ifbs.se/httpd.www/wp-content/plugins/wp-fastest-cache/inc/cache.php on line 418 Allah är Skaparen av detta universum | I.F.B.S.

Allah är Skaparen av detta universum

Allah är Skaparen av detta universum

Allah är Skaparen av detta universum och Han uppenbarade uppenbarade i Koranen:

أَفِي اللهِ شَكٌّ
vilket betyder: ”Där är inget tvivel om Guds existens” [Surat Ibrahim, vers 10].

Den viktigaste plikten som man har är att ha kunskap om Allah. Han är Skaparen av allt som existerar, och Den som styr skapelserna. Om vi tittar noga på allt skapat och tänker med en frisk och sund tanke på det, vet vi att allt detta har behov av en skapare som skapade det.
Det intellektuella beviset på Guds existens
Med det friska och sunda förnuftet erkänner man, att allt som är skrivet har behov av en skrivare, varje slag har behov av den som slår och varje byggnad har behov av en byggmästare. Därför måste detta universum med alla dess skapelser ha behov av en skapare, som ska beskrivas med liv, vilja, kunskap och makt, och detta är Allah; Skaparen som inte liknar någon eller något av sina skapelser. Förståndsmässigt kan ingen handling ske utan den som utför den.
- Denne utförare kan omöjligt vara naturen, eftersom naturen saknar vilja, hur skulle den då kunna skapa något?
- Det är också omöjligt att en sak skulle vara sin egen skapare.
- Det är också omöjligt att en sak skapar något som liknar den själv.
Barnet föds till exempel litet och kan varken tala eller gå. Därefter utvecklas det, börjar efterhand tala och gå, och så växer det upp tills det blir ungt, vuxet, gammalt och till slut dör. Vem är den som fick barnet att utvecklas och förändras från ett tillstånd till ett annat? Ingen annan än vår Skapare, Allah.

En historia om en man som förnekade Guds existens:
Det har berättats, att en man som tillhörde dem som förnekade Guds existens kom till en Khalifen. Förnekaren sade till khalifah [kalifen]: ”Dina lärda säger, att det är en skapare till detta universum, och jag är villig att bevisa för dem, att detta universum inte har någon skapare”. Al-Khalifah sände bud efter en stor lärd och berättade för honom om mannen. Den lärde kom medvetet lite sent till mötet med förnekaren, al-Khalifah tog emot honom och gav honom en sittplats längst fram i samlingen. Det fanns lärda och förnäma personer där.
Nu sade mannen: ”Varför kom du försent”?
Den lärde svarade: ”Det hände något underligt med mig och det var orsaken till min försening. Mitt hus ligger på den andra sidan av Tigris, och jag skulle över floden, men kunde bara hitta en gammal båt vars sidor var sönder. Då jag såg närmare på den, började dess bräder samla sig och bli hela, så båten blev redo att segla i, utan att en snickare hade rört vid den eller att någon hade gjort något som helst med den. Så gick jag ombord på båten, seglade över floden och kom hit.”
Mannen som förnekade sade: ”Hör här folk, vad er lärde man säger. Har ni hört någon större lögn än denna? Hur kan en båt repareras utan snickare? Det är en ren lögn.”
Men så sade den lärde: ”Om ditt förstånd inte kan rymma, att en båt blir reparerad utan snickare, varför tror du det ska rymma, att hela universumet har blivit till utan att ha haft en skapare?”. Mannen teg nu skamset.
Allah existerar oberoende av tid och plats. Allah existerar utan att vara på en plats eftersom Allah existerade utan plats, innan Han skapade platserna, bl.a. himlarna, och efter Han skapade platserna, existerar Han oföränderligt utan att vara på en plats, eftersom Han inte har behov av någon eller något.