Pressmeddelande

I Guds namn;

Islamiska Fatwabyrån i Sverige motsätter sig och förkastar dem med onda avsikter och deras försök att bränna den heliga Koranen och därigenom försöka provocera fram diverse motaktioner. Detta är en direkt förnedring mot muslimer och en hets mot oss, givet statusen som Koranen har hos alla muslimer.

Vidare går denna handling direkt emot det att verka för ett mångfaldigt samhälle där integration och gemenskap är två stora grundstenar. Vi ser denna handling som ett sätt att hetsa mot muslimerna i syfte att öka våldet mot oss, vilket är ytterst beklagligt. Muslimer har på senare tid känt sig allt mer otrygga och i skuggan av sådan provokation ser vi inte det leda till annat än fler attacker mot muslimer, moskéer och andra muslimska institutioner; för att till slut leda till något likt det hemska dåd som ägde rum i Nya Zeeland.

Vidare är denna provokation ett försök att driva muslimska ungdomar till att i stundens hetta svara med icke genomtänkta handlingar eller kanske till och med bryta mot lagen och, omedvetet, hjälpa dessa typer i deras förkastliga sak; att svartmåla islam och muslimer.

Islamiska Fatwa byrån i Sverige ställer en direkt förfrågan till ansvariga politiker och beslutsfattare; att snabbt agera och hindra denna så kallade manifestation från att ske på detta vis, då den innebär en direkt hets mot svenska medborgare.

Vi säger också till dem unga i det muslimska samfundet att inte närvara på den plats där man avser att nedvärdera oss, vår religion och vår heliga skrift. Att inte ge dessa den effekt de efterfrågar är oerhört viktigt! Låt er inte påverkas av detta till att svara med förstörelse och kravaller som inte tillhör vår etik och moral, och som helt klart inte talar för muslimerna i Sverige. Var istället bland detta lands bästa medborgare och bidra till det, sträv efter att vara goda ambassadörer för vår underbara religion.

Må Gud bevara Sverige från ondska och låta det vara ett land av godhet och välgärning,

Amen.