Month: June 2017

Guds eviga tal

Guds eviga tal är huvudämnet för denna artikelLovprisning till Allah, världarnas Herre, och må Allah höja rangen för Hans sändebud och beskydda hans nation mot det han fruktade för den.Imam Abu Hanifah sade i sin avhandling ”Al-Fiqh al akbar”: ”Allah talar olikt det sätt vi talar på. Vi talar med redskap och bokstäver, och Allah …

Guds eviga tal Read More »